บริษัท เอเอสซีจี อินเวนชั่น(1991) จำกัด
ภายใต้ ASCGGROUP
  • ผลิตภัณฑ์ระบบอัดอากาศ        (Compressed Air System)
  • ผลิตภัณฑ์กันรั่วอุตสาหกรรม  GARLOCK   (Industrial Sealing Products GARLOCK )
  • ผลิตภัณฑ์เคมีใช้ทำความสะอาดและซ่อมบำรุง  (Chemical products for cleaning and maintenance)
  • สินค้านวัตกรรม และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ   (Innovation Products And other related products)
 
   
 
Member Of BRANDEX Directory
 

 

 

 

 

 

กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 54,854